Styrk hjemmearbejdet og hjælp miljøet
Miljøudfordringer i dag

Styrk hjemmearbejdet og hjælp miljøet

Arbejder du i din hverdag med at styrke miljøet på den ene eller anden måde – hvad enten du er ansat i en kommune, en privat miljøvirksomhed eller arbejder med administration inden for området.

Så kan du ved hjælp af moderne teknologi være med til at give miljøet endnu en hjælpende hånd. Indfører I på din arbejdsplads nemlig it-baserede hjælpesystemer fra preciofishbone.dk kan I eksempelvis give større mulighed for hjemmearbejde og dermed spare transport og unødig tid på landevejene.

Mange vil gerne arbejde med miljø

Undersøgelser viser, at mange, ikke mindst unge mennesker, gerne vil arbejde i miljøsektoren, så det er vigtigt, at vi bruger teknologien fra bl.a. preciofishbone.dk til at gøre arbejdspladserne så attraktive som muligt. Der kan være op til 50.000 grønne jobs i området, så hele det grønne felt vil være en betydelig vækstfaktor både på kort og på lang sigt.

Der er mange fordele ved at kunne arbejde helt eller delvist hjemmefra. Ikke mindst kan man blive mere effektiv, fordi man sparer transporttid, men for mange vil det også betyde en bedre såkaldt work-life balance, hvor der bliver bedre plads til at have et liv ved siden af sit arbejde. Selv om man er meget indstillet på at give arbejdet i den grønne sektor en ekstra skalle, er det også vigtigt at have plads til sig selv og familien.