Trafikken og miljøet
Miljøudfordringer i dag

Trafikken og miljøet

Trafikken er en alvorlig miljøsynder, og der arbejdes ihærdigt på at skabe løsninger, der kan nedsætte trafikkens miljøbelastning. Et af midlerne er flere elbiler, som kan være med til at nedsætte emissionerne fra bilerne. Der skal stadig produceres strøm til elbilerne, og dette er ikke forureningsfrit, men samlet set regner man med, at en elbil belaster miljøet med 70% af, hvad eksempelvis en tilsvarende diesel- eller benzindrevet bil gør det. Så det vil reducere miljøbelastningen mærkbart, hvis der kommer flere elbiler på vejene.

Nogle steder har man valgt at forbyde visse køretøjer adgang, så de ikke kan forurene, som de ellers ville gøre det. Det er især en del byer, som har forbudt dieselbiler af ældre årgang at køre i gaderne. Ikke mindst i tyske byer er den mulighed blevet brugt, mens man andre steder har været tilbageholdende med at tage dette redskab i brug. For det er ikke alle, som bare kan skifte en ældre bil ud med en ny, selv om de fortfarende har et transportbehov, som de skal have dækket – og det er ikke sikkert, at de bare kan skifte til offentlige transportmidler i stedet for at bruge bilen.

Færre fly i luften?

Vil det være muligt at få færre fly i luften i fremtiden? Flytrafikken bliver ofte fremhævet som den helt store miljøsynder, især hvad angår emission af CO2 i atmosfæren, og derfor prøver en del mennesker at begrænse deres rejseaktivitet med fly. Men flytrafikken stiger stadig, og alle prognoser tegner til, at denne transportform vil vokse betydeligt også de næste år, selv om en del nedsætter deres rejsefrekvens med fly.

At det kan lykkes at nedsætte flytrafikken, er Sverige imidlertid et eksempel på. Her undlader mange efterhånden at tage flyet og vælger i stedet tog – eller videomøder, hvis der er tale om medarbejdere i virksomheder og organisationer, som ellers ville være rejst til møder med fly. Men flyet er stadig et nødvendigt rejsemiddel for mange, også uundværligt over længere distancer – og hvem skal afgøre, hvilke rejser der er nødvendige, og hvilke der ikke er det?

Toget vinder frem

Selv om togdriften i Danmark kan virke som en anakronisme med udtjent materiel, gamle signalsystemer og en skinneføring, der stammer fra forrige århundrede – og lidt til! – så er toget en transportform, der vinder frem i det meste af verden. Moderne, eldrevne og superhurtige tog synes at være svaret på mange menneskers transportbehov i fremtiden. Vi ser allerede hurtigtog i drift i mange lande. Japan er berømt for sine hurtige, præcise tog, og Frankrig fulgte hurtigt efter med TGV’erne. Nu kører der hurtigtog overalt i verden, og i et land som Kina bygges der jernbaner i et svimlende tempo. Der er ingen tvivl om, at flere og flere i fremtiden tager toget med mindre miljøbelastning fra trafikken til følge.