Vigtigt at sikre drikkevandet
Miljøhistorier gennem tiden

Vigtigt at sikre drikkevandet

I Danmark har vi i mange år kunnet rose os af, at vi bare kan pumpe vores grundvand op og drikke det direkte fra kilden, om man så må sige. Vi filtrerer kun vandet gennem sandfiltre for at fjerne fysiske urenheder og eksempelvis okker, som farver vandet rødt – ellers drikker vi vores grundvand urenset.

[IMAGE=exoVvqcksDFp.jpg]

Det er næsten blevet en religion for danske vandmiljøfolk, at vi skal kunne bruge vores vand urenset, og derfor gøres der en stor indsats for det, blandt andet via større kontrol med vandressourcerne, som varetages af kommuner, brancheforeninger og private virksomheder på området.

Vil du selv arbejde med drikkevand?

Måske går du selv med en drøm om at komme til at arbejde med at holde vores drikkevand fit for fight? Så kan det være, at du har brug for et godt erhvervslån, som du kan bruge til at etablere din egen virksomhed inden for feltet med.

Mange rådgivende ingeniører er startet op inden for vandbranchen og miljøområdet, og Danmark har i dag nogle af verdens førende virksomheder inden for dette område. Så måske går du med et kommende COWI eller Rambøll i maven? Så er det jo bare om at prøve til og se at komme i gang med at realisere din drøm.

At arbejde med at holde styr på kvaliteten af vort drikkevand omfatter mange indsatsområder. Nogle arbejder med de forebyggende ting – og det fylder virkelig meget i Danmark, hvor vi som nævnt gerne vil kunne blive ved med at drikke vores grundvand, uden at vi skal rense det først.

Skovrejsning

En af metoderne er at rejse skov, idet træerne er med til at filtrere regnen, der kommer ovenfra – og samtidig betyder skovrejsningen, at der ikke dyrkes traditionelt landbrug på jorden. Derfor bruges der mindre gødning og færre pesticider, som kan være med til at ødelægge grundvandet, når de trænger ned gennem jorden.

Selv om det mange gange er blevet sagt, at sprøjtemidlerne bliver helt nedbrudt, inden de når ned til grundvandet, viser det alligevel gang efter gang, at der dukker rester af sprøjtemidler op i vandet. At lade jorden blive dækket af skov hindrer et intensivt landbrug og er med til at beskytte grundvandet. Flere og flere steder plantes der derfor skov over følsomme grundvandsreserver.

Jordrensning

Et andet område, som danske ingeniører inden for miljø arbejder med er at rense forurenet jord. Det sker både mekanisk og ved hjælp af naturens egne redskaber – for eksempel bakterier, der kan nedbryde rester af olie og andre kemiske forbindelser.

Mange steder i landet er der områder med forurenet jord, efter at industrien gennem årtier blot deponerede rester af kemikalier direkte i jorden. Man vidste ikke bedre dengang, men den praksis har efterladt en stor opgave til nutidens og eftertidens miljøingeniører, der skal arbejde med at rense jorden for også derigennem at sikre vores drikkevand i fremtiden.