Miljøudfordringen fra landbruget
Miljøudfordringer i dag

Miljøudfordringen fra landbruget

“Landbruget må bidrage til et bedre miljø” lød det fra de nuværende regeringsstøtter i den netop gennemførte valgkamp. Hvordan det skal ske, venter vi endnu på at få at vide, men de fleste kan nok regne ud, at det ikke er uden miljøbelastning at drive et landbrug som det danske. Eller landbrug i det hele taget, hvor man udnytter dyr og jord til at skaffe mad til mennesker.

Landbruget udfordrer miljøet på en række områder, og der arbejdes i forskning og entreprenørvirksomheder med at udvikle nye metoder og revidere de eksisterende produktionsformer, så den samlede miljøbelastning kan blive mindre. Det er slet ikke nogen nem opgave, for hvis man for eksempel omlægger flere landrug til økologisk drift for at reducere anvendelsen af pesticider, betyder det, at landmanden skal køre mere på markerne med traktoren for at rense mekanisk for ukrudt m.v., og derved forurener vedkommende mere gennem brugen af fossile brændstoffer – så der er lidt gynger og karruseller over tingene, og der er ingen simple løsninger.

Et område, hvor landbruget kritiseres for at belaste miljøet, er husdyrholdet, hvor vi i Danmark især holder mange grise. De producerer kød, men afleverer også afføring og urin, som blandes sammen i store tanke til gylle, der så spredes på markerne som gødning. Mennesket har altid anvendt naturgødning som drivkraft til de dyrkede planter, men problemet med gyllen er, at der er så meget af den, fordi vi producerer så mange svin, som tilfældet er. Så søer, hav og vandløb belastes af kvælstof og andre stoffer fra gyllen.

Der gøres et stort stykke arbejde for at reducere miljøbelastningen fra gyllen. Blandt andet bruges en stor del i biogasanlæg, hvor det er et højeffektivt medium til at danne biogas, og når gyllen har været gennem biogasanlæægget og er blevet afgasset, lugter det mindre og forurener mindre på markerne – så der er tale om en ægte win win situation.

Miljøforskerne har også udviklet andre metoder til at nedsætte forureningen fra gyllen, så der er tale om et vigtigt indsatsområde.

Brugen af pesticider er et andet område, hvor landbruget belaster miljøet. Her forsøger man sig med nye sprøjtemidler, der ikke forurener på samme måde som de gamle, og man vælger også mange steder simpelt hen at indføre sprøjtefrie zoner, eksempelvis omkring vandboringer. Det er en rent mekanisk måde at lave miljøløsninger på, men det kan være en vej at gå, indtil forskerne har udviklet metoder, der kan nedsætte forureningen fra pesticider på anden vis.