Vedvarende energi
Miljø og ingeniørviden

Vedvarende energi

Et af de helt tunge områder inden for miljøorienteret ingeniørvidenskab er vedvarende energi, hvor vi på nogle områder er langt fremme her i Danmark.

Vi har tidligt satset på vindenergi, og på den baggrund har vi i dag nogle af de største og mest succesfulde virksomheden på dette område inden for landets grænser. Det gælder Vestas, som er grundlagt i Danmark, og Siemens, som er tysk, men som har valgt at bibeholde hovedaktiviteterne for vindenergi her, efter at de overtog vindmøllevirksomheden Bonus ved Brande for en del år siden. Også hele underskoven af underleverandører til vindmøllefabrikanterne er stor og blomstrende i Danmark.

Men også virksomheder inden for solenergi og varmevekslere er skudt frem og har succes. Solenergi er blandt andet et voksende indsatsområde for den store virksomhed Danfoss, og når sådan en virksomhed kaster sig over et udviklingsområde, er det som regel, fordi de kan se en fremtid i det.

Det bliver spændende at se, om ingeniører med miljøet som virkefelt kan skabe nye eventyr inden for vedvarende energi og dermed videreføre den tradition for dette, som vi allerede har i Danmark. Allerede i dag eksporteres vedvarende energiteknologi fra Danmark til hele verden, så det er et vigtigt område i dansk erhvervsliv.