Du kan arbejde med miljøet på mange måder
Miljøhistorier gennem tiden

Du kan arbejde med miljøet på mange måder

Mange unge mennesker drømmer om at gøre en indsats for vores klode og dens indbyggere – hvad enten det drejer sig om dyr, mennesker eller planter. Og det lykkes heldigvis for mange at komme til at arbejde med noget inden for det miljømæssige område, så de kan realisere deres drømme om at bidrage til en bedre verden.

Mange drager ud i verden og arbejder i et ulandsprojekt et eller andet sted i verden, eller de er med til skabe bedre forhold for vilde dyr i et truet område – eller er måske med i projekter, der skal redde regnskoven. Nogle bekymrer sig så meget, at de ligefrem taber håret, men hos dem er der hjælp at hente hos klinikken nordic hair i danmark, som blandt flere andre ting tilbyder metoder til hårforbedrende behandling ved hjælp af vækststoffer fra ens egen krop.

Der er imidlertid masser af måder, som man kan arbejde med miljøet på, også uden at det nødvendigvis skal være ude i verden eller i frontlinjen i danske miljøprojekter. Et af de største miljøprojekter herhjemme er således den danske produktion af vindmøllestrøm,som betyder, at vi i perioder at rigtig meget vindmøllestrøm i systemet og til andre tider ikke så meget, fordi der måske er vindstille.

Her er det meget vigtigt at være i stand til at foretage den regulering af strømmen, der skal til, hvis vi alle sammen skal have strøm i stikkontakten hele tiden. Ellers kan vi ikke udnytte den grønne strøm, og den går til spilde. Og måske vigtigst af alt: Vi kan ikke holde det danske samfund i sving på den måde, som vi forventer i et moderne, vestligt samfund, hvor vi naturligvis ikke kan acceptere, at strøm er noget der kommer og går som vinden blæser.

Vil du være med til sikre den danske strømforsynings stabilitet med dens varierende kilder fra både kul, vind, sol, affaldsforbrænding og kraftvarmeværker, så gør du en vigtig miljøindsats. Typisk skal du have en baggrund som ingeniør for at kunne arbejde med disse opgaver på et besluttende niveau, og i det hele taget er ingeniøruddannelsen en fantastisk uddannelse at vælge, hvis man vil arbejde med miljørelaterede opgaver. Med den uddannelse i baggagen er det muligt både at arbejde praktisk ude i marken og mere administrativt for eksempel i en virksomhed eller offentlig styrelse.

Et af de steder, hvor man kan komme til at arbejde med at sikre forsyningen af energi til samfundet og samtidig være med til at fremme den grønne omstilling til mere vedvarende energi, er hos virksomheden Energinet i Fredericia. Her handler det netop om at forene forsyningssikkerhed og grøn omstilling på en ansvarlig måde, og dermed har virksomheden en nøglerolle i hele processen med at omstille det danske samfund til en mere grøn energiprofil. Der vil også være masser af muligheder for at arbejde med miljøet på et internationalt plan, fordi energiforsyning i dag foregår på tværs af grænserne og med mange forskellige kilder.