En stor del af miljøet reddes under jorden
Miljøhistorier gennem tiden

En stor del af miljøet reddes under jorden

Det er ikke så sjældent de usynlige ting, der har størst betydning. Det gælder også for mange af de forhold, der har med miljøet at gøre – for eksempel er kloakeringen af vores byer og landsbyer noget af det, der har allerstørst betydning for både natur og miljø og for menneskets sundhed. Men vi ser ikke så meget til kloakeringen som sådan – vi trækker ud i toilettet eller skyller opvaskevand ud i køkkenvasken, og så tænker vi ikke mere på det.

Men da kloakeringen for alvor slog igennem i sidste halvdel af 1800-tallet og i 1900-tallets begyndelse, faldt forekomsten af infektionssygdomme og andre smitsomme sygdomme blandt befolkningen i de store byer. Og i dag kan vi blandt andet måle

forekomsten af coronavirus i kloakvandet – så der er et direkte link mellem kloakering og sundhed.

Separerede kloakker

Mens det store spring fremad med hensyn til kloakering var selve det at få anlagt kloakkerne, er ingeniørerne i dag i gang med at tage det næste store skridt, eller rette de næste par store skridt fremad.

Det ene handler om at separere kloaksystemet, sådan at affaldsvand fra husholdningen – det vil sige fra toiletter, vaske- og opvaskemaskiner, køkkenvasken etc. – kan adskilles fra regnvand.

Indtil for nylig har de to former for vand været ledt i det samme kloaksystem, men det er ikke så hensigtsmæssigt. Vi lever i en tid med klimaforandringer, og allerede nu kan vi se, at der for eksempel kommer meget mere regn og ofte i store mængder på én gang, end vi tidligere har oplevet. Det er derfor en fordel, hvis man kan adskille regnvandet fra det øvrige og lede det direkte ud i havet, i bassiner eller åløb, så det ikke bliver ført hen til rensningsanlæggene og overbelaster disse.

Det andet handler om at forny slidte kloakker. Mange steder er kloakkerne gamle og trænger til at blive fornyede.

For at holde styr på alle disse projekter bruger ingeniørfirmaerne ofte et system til crm eller kundestyring, som et vigtigt hjælpemiddel til at holde styr på de mange sager. CRM står for Customer Relations Management og er et IT-baseret system, hvor man kan holde styr på aftaler med kunder, leverandører og andre, som man har kontakt med. Her kan man lægge noter fra telefonsamtaler, logge e-mails og i det hele taget have en systemtik vedrørende en sag, så man altid kan finde frem til og holde styr på, hvad der er blevet aftalt.

Som almindelige borgere i samfundet oplever vi, at kloakeringen bliver til en synlig sag og ikke længere bare er noget, der løber uset under jorden, når byens gader pludselig spærres af og graves op, så eksisterende kloakrør kan bliver skiftet ud efter erstattet af et kloaksystem med to strenge, så spildevand og regnvand kan løbe i hver sit ledningssystem. Det brokker vi os så over i mange tilfælde, fordi det gør færdslen i byen besværlig og tvinger os til at køre omveje eller parkere langt fra, hvor vi skal hen, men når arbejdet er overstået, kan vi glæde os over, at der er taget endnu et skridt for at gøre miljøet en tjeneste.