Klimaet er en stor udfordring
Miljøudfordringer i dag

Klimaet er en stor udfordring

Der går ikke en dag, uden at nyhedsudsendelserne i radio og TV og avisernes sider er fyldt med historier om de problemer, som klimaforandringerne giver. Det er for alvor en af tidens store miljøudfordringer. Mange kalder på handling, men ingen ved vel i realiteten, hvad der skal til, hvis det skal batte noget. Den enkeltes handlinger drukner i det store menneskehavs handlinger – og den tendens bliver endnu mere udtalt, jo flere mennesker på jorden vi bliver.

Når det er sagt, så er der i tusindvis af miljøingeniører, forskere og andre, der forsøger at finde såvel adfærdsmæssige som teknologiske løsninger på de klimaudfordringer, som menneskeheden står over for. Og ikke blot menneskeheden, for ændrede klimaforhold påvirker planter og dyr over hele kloden, men som altid er vi jo som mennesker tilbøæjelige til at se tingene ud fra vor egen synsvinkel.

Klimaet bliver varmere, og det giver ændrede forudsætninger for livet overalt. Nogle steder mørkes forandringerne hurtigt og voldsomt, som for eksempel i nogle lande i Afrika, hvor ørkenen breder sig hurtigt, mens klimaforandringerne andre steder ikke har så stor betydning. uanset hvad kræver det, at vi forholder os til det, og hvis vi ønsker at påvirke forandringerne, skal der arbejdes på løsninger, der kan beskytte det miljø, vi har. Her ligger en stor opgave for nutidens og fremtidens videnskabsfolk og teknikere.

Jorden har altid undergået klimaforandringer, men til forskel fra tidligere er der nu så stor en menneskelig aktivitet på jorden, at vi ikke bare kan lade det ske. Før kunne befolkningsgrupper flytte til nye steder – i dag giver migration voldsomme problemer, fordi vi er blevet flere, så der kaldes på en helt ny slags løsning.