Gift i vandet
Miljøudfordringer i dag

Gift i vandet

Vi danskere har i mange år kunnet rose os af, at vi har noget rigtig godt og rent grundvand, som vi blot kan pumpe op af jorden og efter en simpel filtreringsproces sende direkte ud i vandledningerne, så vi kan drikke det og bruge det til alle mulige formål fra vask til vanding af husdyr og afgrøder. Som regel har vi også haft så meget af vandet, at vi ikke har skullet begrænse brugen af det.

De senere år er vi i stigende grad stødt på rester af pesticider i grundvandet, og dermed kan vi ikke altid regne med, at vi bare kan pumpe grundvand op og bruge det til drikkevand.

Det bliver en stor miljøudfordring fremover at sørge for, at vi har rent vand. Indtil nu har vi her i Danmark bestemt, at vi skal have adgang til urenset vand i en kvalitet, så det kan bruges i husholdningerne, men i fremtiden bliver det måske nødvendigt at rense vandet, før vi kan bruge det.

Indtil videre har vi klaret os med at lukke de boringer, hvor man har fundet gift i vandet, men det er ikke sikkert, at det vil være tilstrækkeligt i fremtiden. Så må vi rense vandet, som man allerede gør i mange andre lande.