Miljøteknologi kan reducere drivhusgasudledning i landbruget
Miljøhistorier gennem tiden

Miljøteknologi kan reducere drivhusgasudledning i landbruget

I landbruget udledes der hvert år store mængde drivhusgas, hvilket skyldes dyrenes fordøjelse (metangas) og drivhusgasudledninger fra forskellige afgrøder. Drivhusgasudledning påvirker klimaet negativt og medvirker til den globale opvarmning.

Danmark er medlem af EU, som har forpligtet sig til nogle ambitiøse klimamål. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i EU skal nedbringes med mindst 40% inden udgangen af 2030, og nogle EU-parlamentarikere ser gerne, at reduktionen er på hele 60%. Det danske landbrug skal i den forbindelse også reducere sin udledning af drivhusgasser væsentligt.

Grøn fremtid for yngre generationer

Vi skal ikke kun tænke på os selv, men også de kommende generationer. Vores børn og børnebørn skal også gerne have rent drikkevand, sund mad og et ordentligt liv med frisk luft. Er du bekymret for fremtidens drikkevand, så findes der heldigvis solstrålehistorier om, at der stadig er rent drikkevand i undergrunden til fremtidens generationer. Miljøet spiller en vigtigt rolle overalt i vores hverdag. Vi kan sågar finde flotte Plakater med motiver af naturen, blomster og dyr, som viser os, hvilken vidunderlig planet vi bor på med et rigt plante- og dyreliv.

Der findes desuden forskellig miljøteknologi, som kan hjælpe med at reducere en del af de drivhusgasser, som udledes i landbruget årligt. Er du landmand og har du brug for miljøtekniske løsninger, så kan du kontakte Teknologisk Institut, som både kan bidrage med rådgivning og konkrete løsningsforslag til, hvordan dit landbrug nedbringer drivhusgasudledningen og bliver mere miljø- og klimavenligt.

Tilskud til miljøteknologi

Som landmand er der rigeligt at bruge pengene til, og det kan være en dyr investering at anskaffe ny miljøteknologi. Men der findes forskellige tilskudsordninger, som man kan søge, uanset om man har kvæg, svin, fjerkræ eller planteavl.

I det hele taget er der i Danmark kommet et stærkt fokus på grønne investeringer, som både gavner miljøet og dansk eksport på lang sigt.