Når jorden skal renses
Miljø og ingeniørviden

Når jorden skal renses

Udviklingen inden for miljøområdet har gjort, at vi nu kan rense jord, som ofte før var umulig at rense, og som skulle køres i deponi, hvor forureningen ikke skulle brede sig. Dygtige entreprenører og forskere har udviklet metoder, så det nu er muligt at rense jorden – enten på stedet eller ved, at jorden flyttes til særlige renseanlæg, hvor den så renses, inden den kan genplaceres, hvor den blev hentet, eller bruges i nye sammenhænge.

Herhjemme foregår det meste af jordrensningen ved, at jorden fodres med mikroorganismer, som så at sige guffer sig igennem den forurenede jord og optager og omsætter de forurenende stoffer.

I udlandet har man udviklet andre metoder, der gør det muligt at rense jord. Her kan man rense jorden termisk – det vil sige, at den varmebehandles eller ligefrem brændes igennem i særlige anlæg, hvorefter de forurenende stoffer bliver fjernet, ligesom man i udlandet opererer med et begreb, der kaldes jordvask. Her skylles jorden igennem med vand og andre væsker, så de forurenende stoffer kan elimineres.

Som sagt anvendes der herhjemme især mikroorganismer til rensning af jord. Det kaldes biologisk rensning, og man kan sige, at man her tager naturen til hjælp for at rense jorden. Mikroorganismer tilsættes den forurenende jord, og jorden bearbejdes og vendes, så de bliver mest muligt aktive i den forurede jord.

Jord kan blive forurenet med mange forskellige stoffer. I dag er ikke mindst kemisk forurening fra fortiden et problem. Det gælder for eksempel jord, hvor der har ligget en benzinstation, et olieanlæg eller et renseri, hvor der blev brugt kemiske stoffer til rensning – og det i en tid, da man ikke tænkte så meget på, hvor stofferne blev af, når de skulle kasseres.