Sådan forsvandt hestepærerne
Miljøhistorier gennem tiden

Sådan forsvandt hestepærerne

I slutningen af 1800-tallet forudså forskere og videnskabsmænd, at gaderne i London hurtigt ville blive dækket af et ni meter tykt lag af hestepærer. Datidens miljøproblem, kan man sige, for hesten var den dominerende drivkraft, når personer og varer skulle flyttes fra sted til sted. Der var 200.000 heste i London og 150.000 i New York, og man kan levende forestille sig de mængder af hestepærer, som de efterlod sig hver eneste dag.

Menneskets imponerende evne til innovation fik dog hurtigt gjort disse forudsigelser til skamme. Der var nogle, der begyndte at spekulere over, hvordan man kunne sætte en motor på kareten og på den måde gøre den selvtransporterende, så man kunne undvære hestene. I starten var det små elmotorer, som blev sat på, men hurtigt kom de første forbrændingsmotorer frem. Og i kraft af, at olien blev en ubegrænset kilde til energi, var grunden lagt til bilernes fremmarch, som stadig er i gang.

Nu står mennesket igen i et vadested, hvad angår transportmidler. Skal vi skifte fra forbrændingsmotorer til elbiler, eller bliver fremtidens transport drevet på en helt anden måde? Elbilerne har deres problemer i forhold til forbrug af ressourcer til batterier, ligesom rækkevidden foreløbig ikke er god nok. Kommer det noget helt andet? Det ved vi først om nogle år.