Byggeriet og miljøet
Miljø og ingeniørviden

Byggeriet og miljøet

Når vi snakker om miljø og byggeri, så kommer det ofte til at handle om, hvordan vi kan gøre boliger og erhvervsbyggerier mest muligt energivenlige. Men det er vigtigt at forstå, at miljøfokuseret byggeri ikke kun handler om energibesparelser.

Når man snakker om miljø i byggeriet, er det også et spørgsmål om, hvordan de byggematerialer, der skal anvendes, bliver fremstillet, og om der er tale om naturlige materialer eller materialer, der skal fremstilles i en kompliceret industriel proces.

For eksempel er gipsplader et meget udbredt byggemateriel, og de er kendetegnet ved at være fremstilklet af gips, som er et naturmateriale, fordi det brydes i gipsminer i især Spanien, men som også er et miljøvenligt materiale på anden vis. Gips opstår nemlig som restprodukt i forbindelse med røgrensning på kraftvarmeværker. Her bruges kalk til neutralisering af syre m.v. i røgen, og i den proces omdannes kalken til gips. Langt de fleste gipsplader herhjemme er hovedsagelig fremstillet af dette genbrugsmateriale, og gipsplader kan endda fræses op og genbruges igen og igen som råmaterialer i nye gipsplader.

Tegl er også et naturnært materiale, hvor der dog skal bruges en del energi ved produktionen – ligesom ved gipsplader i øvrigt.