Plast – en udfordring
Miljøhistorier gennem tiden

Plast – en udfordring

Plast bliver nogle gange udråbt som vor tids miljøproblem nr. ét, men helt så voldsomt er det nu nok ikke. Men plast er en alvorlig kilde til forurening, som er grundlagt i midten af det 20. århundrede, da man begyndte at få plaststoffer udviklet, som kunne formes, støbes og masseproduceres.

Plast viste sig at være et unikt produkt, som kunne bruges til utrolig mange ting: Emballage, bæreposer, medicinsk udstyr, ventilhuse – alt muligt, som før enten ikke fandtes eller blev fremstillet af naturstoffer eller mere primitive materialer.

Lige så nyttigt plast er, lige så besværligt er det, fordi det er svært at komme af med. Herhjemme forbrændes affald i stor stil. det gælder også plast, men meget sorteres efterhånden fra til genanvendelse. Det bliver indsamlet gennem affaldsordningerne for private husholdninger og virksomheder, og dermed kan plast indgå i ved produktionen af ny plast. Plast er dog ofte sammensat af forskellige komponenter, så man kan ikke bare blande al plast sammen til én genbrugsfraktion.

Genbrugsplast er også ofte af dårligere kvalitet end ny plast, så forskerne har en stor opgave med at udvikle plast, der ligesom pap og papir kan genbruges til nyt materiale i høj kvalitet.