Vær med til at redde verden
Miljøhistorier gennem tiden

Vær med til at redde verden

Verden i dag står over for mange problemer med miljøet. Mange bekymrer sig om forandringer i klimaet, som kan ændre vores levevilkår, andre ser på, hvordan forureningen fra landbrug og industri kan nedbringes, og atter andre ser på, hvordan de enkelte husholdninger kan gøre en indsats for at påvirke miljøet mindre.

[IMAGE=e5ZJI4eyqwQI.jpg]

Der er et særligt felt inden for miljøarbejde i miljøsektoren, som måske er lidt overset, men ikke desto mindre meget vigtigt. Det er det arbejde, der handler om at finde og rydde op i gamle forureninger, som ofte stammer fra industrien.

[IMAGE=c5qV5dbYOeGP.jpg]

Vi skal ikke så mange år tilbage, før industrivirksomheder kunne få lov til at dumpe deres kemiske affald ved strande, i moser og i gamle grusgrave. Ude af øje, ude af sind, synes tankegangen at have været både hos virksomhederne og de myndigheder, som skulle give tilladelserne til deponeringen. Men virkeligheden er, at mange af disse depoter i dag ligger som truende bomber under vores miljø. Både havmiljø og drikkevand kan være truet af disse forureninger. Så har man lyst til at gøre en positiv indsats for miljøet, kan det være en rigtig god idé at gå ind i denne branche.

[IMAGE=euZV50eufhVM.jpg]

Grav og rens

Den største opgave, ud over at lokalisere de enkelte forureninger, er at få gravet dem ud og renset den jord, der er forurenet. Så man må have gang i sine effektive Traktorer, forsyne dem med graveaggregat og så i gang.

Der er flere steder, der i dag er blevet kendte for de kemiske depoter, som de rummer. Det gælder området omkring Grindstedværkets depoter ved Vesterhavet, området ved Cheminova i Nordvestjylland og flere andre steder. Ingen er stolte af disse ting i dag, men de spejler en tid og en anden holdning – og måske en anden viden – og denne type deponeringer, end vi har i dag.

En af de seneste sager, som har været omtalt i medierne, er forureningen fra virksomheden Danfoss på Als. Også her blev der gennem 1950’erne og 1960’erne kørt tonsvis af forurenede kemikalier ud til et depot nær stranden, hvor de kemiske stoffer i dag ligger og lurer under overfladen og er med til at forurene havet ved øens nordkyst, så man hverken må bade eller fange fisk der.

Virksomheden bag, Danfoss, har erkendt sit ansvar i forbindelse med forureningen, men det er sin sag bare at begynde at grave den forurenede jord op. Man skal også være i stand til at rense den ordentligt, og derfor foregår der i øjeblikket et omfattende samarbejde mellem virksomheden og myndighederne for at finde den bedste løsning.

I dag ville man aldrig få lov til at deponere den slags affald direkte ude i naturen, men sikkert er det, at der vil være arbejde at gøre inden for området også de næste mange år