Miljøhistorier gennem tiden

Skab dig en fremtid med miljø som arbejdsområde

Er du ung, er du højst sandsynligt interesseret i klima og miljø. Selv om mange ældre har en mening om, at mange unge ikke ligefrem tænker alt for meget over fremtiden, så er de fleste unge mennesker bekymrede for, om vi driver for stor rovdrift på jordens ressourcer, belaster klimaet eller på anden måde skaberContinue Reading “Skab dig en fremtid med miljø som arbejdsområde”

Miljøhistorier gennem tiden

Vær med til at finde de innovative løsninger på miljøproblemer

Er du uddannet miljøteknolog, så kan du være med til at finde fremtidens løsninger på miljømæssige udfordringer. Der er mange problemer at tage fat på over hele kloden, hvad enten det handler om spildevand eller affald. Vi skal blive bedre til at spare på ressourcerne og genbruge mest muligt. Det et derfor nødvendigt med teknologiensContinue Reading “Vær med til at finde de innovative løsninger på miljøproblemer”

Miljøhistorier gennem tiden

Miljøteknologi kan reducere drivhusgasudledning i landbruget

I landbruget udledes der hvert år store mængde drivhusgas, hvilket skyldes dyrenes fordøjelse (metangas) og drivhusgasudledninger fra forskellige afgrøder. Drivhusgasudledning påvirker klimaet negativt og medvirker til den globale opvarmning. Danmark er medlem af EU, som har forpligtet sig til nogle ambitiøse klimamål. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i EU skal nedbringes medContinue Reading “Miljøteknologi kan reducere drivhusgasudledning i landbruget”